Překladatelský servis

Překladatelský servis, překládat s e-traduzioni online je jednoduché.

Kpromos překlady on-line tlumočníků a tlumočnic freelance.

Překladatelský servis Studia Kpromos nabízí kvalitní překlady na vysoké úrovni z italštiny do španĕlštiny, ze španĕlštiny do italštiny, z italštiny do angličtiny, z angličtiny do italštiny a do všech ostatních jazyků uvedených v internetových stránkách e-traduzioni.com.

Překladatelské služby nabízí standartně překlady na profesionální úrovni, přijatelné ceny a pozornost na požadavky klientů. Každý překlad je proveden převážnĕ v zemi, kde se mluví určeným jazykem nebo je přeložen tlumočníky, kteří hovoří mateřským jazykem. Nabízíme vždy přesný překlad kulturně přizpůsobený zemi, do které je určen. Služba je postavena na spolupráci kvalifikovaných tlumočniků a tlumočnic s důkladnou profesionální zkušeností.

Přesný překlad technických, právních nebo jiných speciálních dokumentů vyžádá zaujetí znalců s přiměřenou znalostí jazyka a témata, o které se jedná. Nabízená překladatelská služba je zaměřená na nejvhodnĕjší řešení; překlady uskutečnĕné osobami mluvícími mateřským jazykem s přiměřenou připraveností a zkušeností v jednotlivých oborech tak, jak je vyžádáno v dokumentu určeném na tlumočení. Proto je možné přeložit finanční, právní, technické, informační, lékařské, farmaceutické dokumenti... v krátkém čase. V případě, že máš zapotřebí rychlý překlad v krátkém čase, v našich stránkách e-traduzioni.com je všechno možné.

Stránky e-traduzioni.com jsou ideální stránky pro všechny, kteří mají zapotřebí přeložit dokumenti, dopisy, články, ale také knihy a přiručky, což je ideální pro všechny ty, kteří hledají překladatelský servis. Stránky ti nabízí možnost kontaktovat přímo překladatelku nebo překladatele nejpřijatelnější pro tvé požadavky, což představuje možnost přijímat stále nové povĕření pro tlumočníky a tlumočnice freelance. E-traduzioni je proto také místem překladatelů a překladatelek freelance, možností práce v prostředí překladů online.e-traduzioni.com & worldtranslations.info are web projects of
Alessandro Folghera's Studio Kpromos, Cód. IVA: 02451470989
www.e-traduzioni.com worldtranslations.info
e-mail: contact@worldtranslations.info © reserver rights