תרגומים עברית - טיבטית

תרגומים עברית - טיבטית

תרגומים עברית - טיבטית

השירות תרגומים הזה מציע תרגומים מדויקים מאיטלקית לספרדית, מספרדית לאיטלקית, מאיטלקית .e-traduzioni.com לאנגלית, מאנגלית לאיטלקית ומן כל השפות באתר אינטרנט

כל התרגומים עברית - טיבטית


בערך 7.000.000 אנשים מדברים את השפת יעד מובחרה (עברית) בארצות האלהבערך 4.500.000 אנשים מדברים את השפת יעד מובחרה (טיבטית) בארצות האלה


השירות תרגומים עברית - טיבטית משתמש תקנים תרגום מקצוענים, מחירים תחרותים והתחשבות אל צורכי הלקוחים.

המחירי-התרגומים איטלקית-אנגלית האלה תרגומים עברית - טיבטית:
מחיר מינימום
60 עמוד *
מחיר מקסימום **
90 עמוד **

מתורגמים [60 אותיות/קו, 25 קווים] טיפוסים 1.500 = עמוד*
מחיר מקסימום מאושרר לתרגומים מיידים ומסמיכים סגולים**


לקוחים שירםת תרגומים תרגומים עברית - טיבטית
work in progress