תרגומים עברית - רוסית

תרגומים עברית - רוסית

תרגומים עברית - רוסית

השירות תרגומים הזה מציע תרגומים מדויקים מאיטלקית לספרדית, מספרדית לאיטלקית, מאיטלקית .e-traduzioni.com לאנגלית, מאנגלית לאיטלקית ומן כל השפות באתר אינטרנט

כל התרגומים עברית - רוסית


בערך 7.000.000 אנשים מדברים את השפת יעד מובחרה (עברית) בארצות האלהבערך 190.000.000 אנשים מדברים את השפת יעד מובחרה (רוסית) בארצות האלה


השירות תרגומים עברית - רוסית משתמש תקנים תרגום מקצוענים, מחירים תחרותים והתחשבות אל צורכי הלקוחים.

המחירי-התרגומים איטלקית-אנגלית האלה תרגומים עברית - רוסית:
מחיר מינימום
55 עמוד *
מחיר מקסימום **
85 עמוד **

מתורגמים [60 אותיות/קו, 25 קווים] טיפוסים 1.500 = עמוד*
מחיר מקסימום מאושרר לתרגומים מיידים ומסמיכים סגולים**


לקוחים שירםת תרגומים תרגומים עברית - רוסית
work in progress