תרגומים עברית - בסקית

תרגומים עברית - בסקית

תרגומים עברית - בסקית

השירות תרגומים הזה מציע תרגומים מדויקים מאיטלקית לספרדית, מספרדית לאיטלקית, מאיטלקית .e-traduzioni.com לאנגלית, מאנגלית לאיטלקית ומן כל השפות באתר אינטרנט

כל התרגומים עברית - בסקית


בערך 7.000.000 אנשים מדברים את השפת יעד מובחרה (עברית) בארצות האלהבערך 600.000 אנשים מדברים את השפת יעד מובחרה (בסקית) בארצות האלה


השירות תרגומים עברית - בסקית משתמש תקנים תרגום מקצוענים, מחירים תחרותים והתחשבות אל צורכי הלקוחים.

המחירי-התרגומים איטלקית-אנגלית האלה תרגומים עברית - בסקית:
מחיר מינימום
50 עמוד *
מחיר מקסימום **
78 עמוד **

מתורגמים [60 אותיות/קו, 25 קווים] טיפוסים 1.500 = עמוד*
מחיר מקסימום מאושרר לתרגומים מיידים ומסמיכים סגולים**


לקוחים שירםת תרגומים תרגומים עברית - בסקית
work in progress