תרגומים עברית - ערבית

תרגומים עברית - ערבית

תרגומים עברית - ערבית

השירות תרגומים הזה מציע תרגומים מדויקים מאיטלקית לספרדית, מספרדית לאיטלקית, מאיטלקית .e-traduzioni.com לאנגלית, מאנגלית לאיטלקית ומן כל השפות באתר אינטרנט

כל התרגומים עברית - ערבית


בערך 7.000.000 אנשים מדברים את השפת יעד מובחרה (עברית) בארצות האלהבערך 220.000.000 אנשים מדברים את השפת יעד מובחרה (ערבית) בארצות האלה


השירות תרגומים עברית - ערבית משתמש תקנים תרגום מקצוענים, מחירים תחרותים והתחשבות אל צורכי הלקוחים.

המחירי-התרגומים איטלקית-אנגלית האלה תרגומים עברית - ערבית:
מחיר מינימום
53 עמוד *
מחיר מקסימום **
85 עמוד **

מתורגמים [60 אותיות/קו, 25 קווים] טיפוסים 1.500 = עמוד*
מחיר מקסימום מאושרר לתרגומים מיידים ומסמיכים סגולים**


לקוחים שירםת תרגומים תרגומים עברית - ערבית
work in progress