תרגומים אנגלית - עברית

תרגומים אנגלית - עברית

תרגומים אנגלית - עברית

השירות תרגומים הזה מציע תרגומים מדויקים מאיטלקית לספרדית, מספרדית לאיטלקית, מאיטלקית .e-traduzioni.com לאנגלית, מאנגלית לאיטלקית ומן כל השפות באתר אינטרנט

כל התרגומים אנגלית - עברית


בערך 580.000.000 אנשים מדברים את השפת יעד מובחרה (אנגלית) בארצות האלהבערך 7.000.000 אנשים מדברים את השפת יעד מובחרה (עברית) בארצות האלה


השירות תרגומים אנגלית - עברית משתמש תקנים תרגום מקצוענים, מחירים תחרותים והתחשבות אל צורכי הלקוחים.

המחירי-התרגומים איטלקית-אנגלית האלה תרגומים אנגלית - עברית:
מחיר מינימום
40 עמוד *
מחיר מקסימום **
55 עמוד **

מתורגמים [60 אותיות/קו, 25 קווים] טיפוסים 1.500 = עמוד*
מחיר מקסימום מאושרר לתרגומים מיידים ומסמיכים סגולים**


לקוחים שירםת תרגומים תרגומים אנגלית - עברית
work in progress